ธุรกิจ พลิกชีวิต ด้วย 'Big Brother' 3 ปี ดันยอดขายเอสเอ็มอีทะลุ 2 พันล้านบาท

ธุรกิจ พลิกชีวิต ด้วย 'Big Brother' 3 ปี ดันยอดขายเอสเอ็มอีทะลุ 2 พันล้านบาท

หอการค้าไทย ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ช่วยเอสเอ็มอีผ่านโครงการ Big Brother เผย 3 ซีซัน สร้างความเข็มแข็ง เพิ่มรายได้เอสเอ็มอี 40 % มูลค่า 2,000 ล้านบาท เตรียมลุยต่อเนื่องซีซัน 4 ชี้ ปัญหาเอสเอ็มอีไทยอยู่ที่การขาดองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจครบวงจร

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด โดยในปีที่ผ่านมามีภาวะชะลอตัวจากปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนอาจมีการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจที่เคยคาดการณ์ไว้ ทำให้หอการค้ามีมาตรการ ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) เพื่อพยุงเศรษฐกิจประเทศในปี 2563 ซึ่งหอการค้าได้ดำเนินโครงการ Big Brother หรือ“พี่ช่วยน้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการดำเนินโครงการ

"ในปีแรกมีสมาชิกร่วมโครงการ 62 ราย ทำให้สมาชิกสามารถเพิ่มยอดขายได้ มูลค่า 515 ล้านบาท ปีสอง สมาชิก 124 ราย มูลค่า 1,000 ล้านบาท และปีสาม สมาชิก 54 ราย มูลค่า 555 ล้านบาท รวมทั้งสามปี มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งหากคิดเป็นรายบริษัทพบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40%"

ในปีนี้ยอมรับว่าประเทศไทยเผชิญกับปัจจัยลบจากภายนอก เช่น การระบาดของไวรัสโคโรนา รวมทั้งฝุ่น PM 2.5 ทำให้ผู้กระกอบการโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก รวมทั้งงบประมาณแผ่นดินที่ล่าช้า ก็จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หอการค้า ได้หารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยการช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิก เช่น การรณรงค์โครงการไทยเที่ยวไทย ซื้อของไทย การจัดอบรมสัมมนาในโรงแรมของสมาชิก การใช้อาหาร หรือวัตถุดิบจากกลุ่มสมาชิกหอการค้า เพื่อให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนอกเหนือจากการร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 158047487228

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก จึงเริ่มต้นโครงการ Big Brother ตั้งแต่ปี 2559 โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ดำเนินการร่วมกันมาถึงปัจจุบัน โดยเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ การตลาด การวางกลยุทธ์เน้นให้เอสเอ็มอีมีเป้าหมายที่ชัดเจน รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง สามารถต่อยอดวางแผนในการทำธุรกิจได้ด้วยตนเอง

แม้ประเทศไทยจะมีปัจจัยลบภายนอกประเทศที่ต้องเผชิญ แต่จากการหารือกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พบว่า ผู้ประกอบการไม่ได้กังวลหรือมีปัญหาในการประกอบธุรกิจจากปัจจัยภายนอกมากนัก แต่สาเหตุที่ยังไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมายเป็นเพราะยังขาดความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและน่าสนใจ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับเอสเอ็มอี เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน ต้นทุนสินค้าคงคลัง การจัดทำบัญชี เป็นต้น รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และขยายการส่งออกไปต่างประเทศ

สำหรับเอสเอ็มอีที่สนใจสมัครร่วมโครงการต้องเป็นเอสเอ็มอีมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนด โดยโครงการ TCC Big Brother Alumni ปีสี่ จะรับสมัครในเดือนก.พ.ปีนี้ เริ่มอบรมในเดือนเดียวกัน ระยะเวลาอบรม 1 ปี (เดือนก.พ.2563 ถึง ม.ค. 2564)