ADVANC - ซื้อ

ADVANC - ซื้อ

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการส่งผลลบแค่ความรู้สึกในการลงทุน

Event

ADVANC แจ้งว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดต่อข้อพิพาทที่ บมจ. ทีโอที (TOT) ได้เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 (ลดส่วนแบ่งรายได้บริการแบบเติมเงิน) และครั้งที่ 7 (หักค่าโรมมิ่งออกจากรายได้ที่ต้องใช้คำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้ TOT) รวม 62,774 ล้านบาท โดยคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน

lmpact

กระทบต่อความรู้สึกของการลงทุนในหุ้น ADVANC แต่ยังไม่กระทบกับงบการเงิน

ข่าวนี้ถือเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นต่อการลงทุนในหุ้น ADVANC แต่จะยังไม่กระทบกับงบการเงินของบริษัทเนื่องจาก i) คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไม่ใช้ข้อสรุปของกรณีพิพาทดังกล่าว ii) บริษัทมีสิทธ์ิที่จะขอเพิกถอนคำชี้ขาดได้ด้วยการคำร้องไปที่ศาลปกครองกลางภายใน 90 วัน และ iii) ข้อพิพาทดังกล่าวยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะหากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของศาลปกครองกลาง ก็สามารถยื่นข้อพิพาทต่อไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้อีก

คงประมาณการกำไรปี 2562-63 เอาไว้เท่าเดิม

เนื่องจากคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังไม่มีผลกับงบการเงินของบริษัทในขณะนี้ ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 เอาไว้เท่าเดิมที่ 3.27 หมื่นล้านบาท (+10% YoY) ในขณะที่คาดว่ากำไรสุทธิในปี 2563 จะอยู่ที่ 3.23 หมื่นล้านบาท (-1% YoY) เนื่องจากคาดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น
เพราะปี 2563 จะเป็นปีแรกที่ ADVANC รับรู้ต้นทุนจากคลื่นใหม่ (700 MHz) และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการเดินหน้าขยายโครงข่าย

ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบไปบ้างแล้ว

หากมีการยื่นข้อพิพาทไปที่ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด แล้วในท้ายที่สุด ADVANC แพ้คดี ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยอิงตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะอยู่ที่ 3.1076 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้น ADVANC ลดลงประมาณ 10.50 บาท/หุ้น แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ายังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าคดีจะถึงที่สุด และจะยังไม่ส่งผลกับงบการเงินของบริษัทในอีกอย่างน้อย 3-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ราคาหุ้นก็ปรับลดลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วถึง 7.00 บาท ดังนั้น เราจึงมองว่ากรณีนี้มี downside ในระยะสั้นอีกไม่มากนัก

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ADVANC เนื่องจาก i) กำไรใน 4Q62 จะเติบโตอย่างโดดเด่น YoY เมื่อเทียบกับหุ้นอื่นในกลุ่ม ii) กำไรจะทรงตัวได้ในปี 2563 และ iii) คาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2563 ยังจูงใจที่ 3.6%

Risks

การแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น และต้นทุนสูงเกินคาด