ญี่ปุ่นแชมป์บ.จดทะเบียนอีอีซี

ญี่ปุ่นแชมป์บ.จดทะเบียนอีอีซี

หากจำแนกธุรกิจในพื้นที่อีอีซีที่เป็นทุนจากต่างชาติจะพบว่า ญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์สูงสุด ด้วยสัดส่วนถึง 48.96%  

หน้าที่หนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจทุกแห่งต้องตระหนักคือการส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนสิ้นเดือนพ.ค.ของทุกปี ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2562 จะต้องส่งภายในพ.ค. 2563 ข้อมูลดังกล่าวสามารถทราบได้ถึงศักยภาพของธุรกิจแต่ละแห่ง แต่ละสาขา และที่สำคัญแต่ละพื้นที่

สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่อย่าง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ครอบคลุมจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่พบว่าผลประกอบการล่าสุดของนิติบุคคลในพื้นที่สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา สามารถทำกำไรได้สูงถึง 2.45 แสนล้านบาท จากจำนวนนิติบุคคล 48,680 ราย

หากจำแนกธุรกิจในพื้นที่อีอีซีที่เป็นทุนจากต่างชาติจะพบว่า ญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์สูงสุด ด้วยสัดส่วนถึง 48.96%  แม้ในทางหลักการจำนวนขอส่งเสริมการลงทุน จะมาจากจีนสูงสุด แต่ข้อมูลชี้ว่าธุรกิจที่ลงทุนแล้วและดำเนินกิจการอยู่ที่มีมากที่สุดคือญี่ปุ่น  

ในปี 2563 ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในจีนอาจกระทบแผนการลงทุนบ้างแต่ซึ่งไทยที่มีฐานลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นหลักก็ถือเป็นพื้นฐานที่ดีที่ยังเป็นปัจจัยบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไป