'ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์' ขายหุ้น OCEAN 8.78% เหลือถือ 0.25%

'ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์' ขายหุ้น OCEAN 8.78% เหลือถือ 0.25%

'ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์' ขายหุ้น OCEAN 106 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.78% ทำให้ภายหลังขายหุ้นเหลือถือเพียง 3.04 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.25%

บบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุ นายฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ3 บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)หรือ OCEAN ขายหุ้น OCEAN จำนวน 106 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.78% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากก่อนหน้านี้ถือห้นรวม 109.04 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.03% ทำให้ภายหลังเหลือถือหุ้นจำนวน 3.04 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.25%