'เน็กซัสเรียลเอสเตท' ชี้พื้นที่ลงทุนอุตฯปี 63 โตต่อเนื่อง

'เน็กซัสเรียลเอสเตท' ชี้พื้นที่ลงทุนอุตฯปี 63 โตต่อเนื่อง

"เน็กซัส เรียลเอสเตทฯ" เผยผลสำรวจพื้นที่อุตสาหกรรมปี 2562 โตต่อเนื่อง ชี้ นโยบายรัฐช่วยหนุนลงทุนเอกชนเมกะโปรเจคอีอีซีคืบหน้า มั่นใจแรงส่งถึงปีนี้

นายธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส เรียลเอสเตท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดพื้นที่อุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ พื้นที่บริเวณตอนเหนือกรุงเทพฯ ตะวันออกกรุงเทพฯ และบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด ในปัจจุบันที่ดินนิคมอุตสาหกรรม เติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยมีที่ดินพร้อมขายสะสมในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ 1.68 แสนไร่ โดยขายไปแล้วกว่า 87% ราคาขายเฉลี่ย 5.7 ล้านบาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9% โดยจังหวัดชลบุรี มีราคาซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสหกรรมสูงที่สุดอยู่ที่ 11 ล้านบาทต่อไร่

 ในส่วนของตลาดโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า มีพื้นที่ 2.5 ล้านตารางเมตร อัตราเช่าเฉลี่ย 77% ในขณะที่ราคาค่าเช่า ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยราคาค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 205 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  คาดว่าจำนวนพื้นที่ให้เช่าและราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ตามทิศทางตลาด

 ด้านตลาดคลังสินค้าสำเร็จรูป ในนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้น เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce เนื่องจากมีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าเพื่อการเก็บ คัดแยก และส่งต่อ ปัจจุบัน จำนวนพื้นที่คลังให้เช่า  4 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน มีอัตราการเช่า 90% ค่าเช่าเฉลี่ย 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 158021502434

 

ทั้งนี้การลงทุนของต่างชาติยังมีอย่างต่อเนื่อง   และญี่ปุ่น มีจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมในเขตอีอีซีมากที่สุดคือ 167 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 24% ของโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 59,187 ล้านบาท คิดเป็น 29% ของมูลค่าเงินลงทุนรวมจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด