ญี่ปุ่นแชมป์ 'จีนเที่ยวนอก' ตรุษจีน

ญี่ปุ่นแชมป์ 'จีนเที่ยวนอก' ตรุษจีน

จากรายงานการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 ของบริษัทCtrip (Trip.com) บริษัทนำเที่ยวออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

ระบุว่าจุดหมายท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short Haul) ยอดนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่24-30ม.ค.2563 ประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนมากที่สุดคือ “ญี่ปุ่น” รองลงมาอันดับ2คือ “ไทย” ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ติดโผส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน อันดับ3 คือสิงคโปร์ ตามมาด้วยมาเลเซีย และเวียดนาม

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมัดใจนักท่องเที่ยวจีนจนคว้าแชมป์ไปครองในปีนี้ได้สำเร็จ เป็นเพราะปัจจัยสนับสนุนอย่างการออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนไปเยือนญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มใช้ E-visa สำหรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มกรุ๊ปทัวร์เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนเองนิยมเฉลิมฉลองตรุษจีนในแหล่งท่องเที่ยวที่มีหิมะและการแช่บ่อน้ำร้อน

ญี่ปุ่นแชมป์ 'จีนเที่ยวนอก' ตรุษจีน