ประเทศไทย 2563: สถานการณ์ขยะในไทย

ประเทศไทย 2563: สถานการณ์ขยะในไทย

ส่องภาพรวมประเทศไทยปี 2563 คาดการณ์สถานการณ์ขยะหลังรัฐบาลประกาศให้ทุกภาคส่วนงดแจกถุงพลาสติก

ความคึกคักของผู้คนในสังคมที่ตอบรับกับแคมเปญรณรงค์ "งดใช้ถุงพลาสติก" ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกกฎบังคับใช้ให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้องดแจกถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ถือเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โรดแมพ การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดและเลิกการใช้พลาสติก รวมถึงการนำขยะพลาสติก กลับมาใช้ประโยชน์

การที่ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก โดยกว่าครึ่งในปริมาณขยะกว่า 8 ล้านตันที่ไหลลงมหาสมุทรนั้นเป็นพลาสติก ถือเป็นความท้าทายในการจัดการขยะของสังคมไทยลำดับแรกๆ และต้องไม่ลืมว่า รายละเอียดเกี่ยวกับขยะบ้านเรานั้นมีอะไรซ่อนอยู่มากมาย

ตั้งแต่ ปริมาณขยะมูลฝอย 23 จังหวัดชายทะเลจากรายงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 พบว่ามีกว่า 11 ล้านตัน เข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธี 6.8 ล้านตัน และถูกนำไปใช้ประโยชน์อีกราว 3 ล้านตัน ขณะที่ยังมีขยะอีกกว่า 1.5 ล้านตันกำจัดไม่ถูกต้อง

หากเทียบเคียงกับภาพใหญ่ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศก็จะยิ่งพบว่า ปริมาณขยะที่สังคมไทยสร้างขึ้นกว่า 27.93 ล้านตันต่อปีนั้นถูกกำจัดอย่างถูกวิธีเพียง 10.85 ล้านตัน หรือราว 26 % เท่านั้น

ดังนั้น ปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติก และขยะทะเลจะเป็นอีกความท้าทายที่รออยู่ในปี 2563 นี้อย่างไม่ต้องสงสัย