เปิดโผ 'สายการบิน' ระยะไกล-ใกล้แย่สุดในโลก

เปิดโผ 'สายการบิน' ระยะไกล-ใกล้แย่สุดในโลก

ปีนี้เป็นปีที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดินทาง คาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางทางอากาศอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพราะฉะนั้นการเดินทางกับสายการบินใด เป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่ผู้เดินทางต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ

“วิช” หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของอังกฤษได้เผยแพร่รายงานสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสาร 6,500 คน พบว่า สายการบินบริติช แอร์เวย์ส และสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส เป็นสายการบินยอดแย่สำหรับเที่ยวบินระยะไกล โดยสายการบินบริติช แอร์เวย์ได้คะแนนจากผู้โดยสาร 55% ส่วนสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส ได้คะแนน 48% แต่สายการบินที่แย่ที่สุดสำหรับเที่ยวบินระยะสั้น คือ สายการบินไรอันแอร์ ได้คะแนนพึงพอใจแค่ 44%

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของอังกฤษ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนในประเภทต่างๆ เช่น คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ความสะดวกสบายของที่นั่ง การบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน และความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป ซึ่งบริติช แอร์เวย์ส ถูกวิจารณ์ในเรื่องคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ที่นั่งโดยสาร และความคุ้มค่าของเงินค่าตั๋วเครื่องบินที่เสียไปกับเที่ยวบินทั้งระยะสั้นและระยะไกล

เปิดโผ 'สายการบิน' ระยะไกล-ใกล้แย่สุดในโลก