'พันธมิตรอีอีซี' ในต่างประเทศ

'พันธมิตรอีอีซี' ในต่างประเทศ

เพื่อน หรือ เครือข่าย เป็นอีกเงื่อนไขความสำเร็จในชีวิต ไม่แม้แต่โครงการขนาดใหญ่ อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

เพื่อน หรือ เครือข่าย เป็นอีกเงื่อนไขความสำเร็จในชีวิต ไม่แม้แต่โครงการขนาดใหญ่ อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ได้สร้างพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จ

สำหรับรูปแบบความร่วมมือมีทั้งคณะทำงานในแบบ High Level ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้ง หรือ GBA รูปแบบองค์กรเอกชนจับมือกัน ได้แก่ องค์การพัฒนาการค้าฮ่องกง HKTDC และสมาพันธุ์อุตสาหกรรมฮ่องกง(FHK) รูปแบบสมาคม ได้แก่ สมาคมธุรกิจเจ้อเจียง กับมณฑลเจ้อเจียง(หางโจว)

รูปแบบรัฐบาลมณฑล ได้แก่ มณฑลเหอหนาน เพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าอากาศยานเจิ้งโจวZAEZ และ รูปแบบหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศเทศไทย (TECO)ที่ได้ดำเนินการร่วมกับไต้หวันและสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี(KOTRA) 

พันธมิตรแห่งอีอีซีในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนให้แผนการผลักดันโครงการนี้น่าจะมีแนวโน้มบรรลุได้ตามเป้าหมายต่อไป