2 ปี อีอีซีดึงทุน 1.2 ล้านล้านบาท

2 ปี อีอีซีดึงทุน 1.2 ล้านล้านบาท

เป้าหมายของการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี มีการกำหนด 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล เพื่อเป็นหมุดหมายหลักเพื่อดึงการลงทุนเข้าสู่พื้นที่

เป้าหมายของการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี มีการกำหนด 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล เพื่อเป็นหมุดหมายหลักเพื่อดึงการลงทุนเข้าสู่พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง สู่การเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่การผลิตใหม่

อีอีซี ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ 2560-2562 ระยะเวลาทางวิ่งของโครงการสามารถไปไกลได้เพียงใด มูลค่าเงินลงทุนช่วยสะท้อนความสำเร็จของโครงการได้ระดับหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ.เผยถึงมูลค่าการลงทุนจริงในพื้นที่อีอีซี รวม 2 ปี 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในนิคม มูลค่า 882,856 ล้านบาท และ นอกนิคม มูลค่า 319,476 ล้านล้านบาท

ในจำนวนนี้ เป็นการลงทุนจากเอกชน 18,694 ล้านบาท การลงทุนภาครัฐ  1,202,332 ล้านบาท

แม้จะไม่สามารถประเมินได้ว่า มูลค่าเงินลงทุนในพื้นที่รวม2 ปีที่ผ่านมา เป็นความสำเร็จที่สวยสดงดงามของอีอีซีหรือไม่ แต่การเริ่มที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งบนทางวิ่งแห่งอนาคต