มลภาวะคร่าชีวิตประชากรโลก ปีละ 8.3 ล้านคน

มลภาวะคร่าชีวิตประชากรโลก ปีละ 8.3 ล้านคน

ขณะที่ชาวกรุงเทพฯยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาหมอกควันพิษไม่จบไม่สิ้น

“โกลบอล อัลลิอันซ์ ออน เฮลธ์ แอนด์ พอลลูชั่น”ได้เผยแพร่รายงานวิจัยล่าสุดที่บ่งชี้ว่าในแต่ละปี ปัญหามลภาวะทั้งมลภาวะทางอากาศ มลภาวะในน้ำ ในดินและมลภาวะจากสารเคมี เป็นเพชรฆาตสังหารชีวิตผู้คนปีละ 8.3 ล้านคน ถือเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนตายมากกว่าโรคร้ายแรงอย่างโรคเอดส์/เอชไอวี วัณโรค และมาลาเรียถึงสามเท่าด้วยกัน

     อัตราการเสียชีวิตเพราะมลภาวะของประชากรโลกที่สูงมากในแต่ละปี ยังสูงกว่าการเสียชีวิตเพราะสงครามและเหตุรุนแรงต่างๆถึง15เท่า และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะปัญหามลภาวะมีโอกาสเกิดกับประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำ-ปานกลางมากถึง 90%  

     

อินเดีย และจีน เป็น2ประเทศที่ประชากรเสียชีวิตเพราะมลภาวะมากที่สุดในแต่ละปี โดยอินเดีย มียอดผู้เสียชีวิต  2,326,711  คน ส่วนจีนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,865,566 คน อันดับ3เป็นไนจีเรีย ที่มียอดผู้เสียชีวิตก่อนวัยจากมลภาวะที่ 279,318 คน ตามมาด้วยอินโดนีเซีย  232,974 คน และปากีสถาน 223,836 คน 

     ส่วนประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐ ติดอันดับ 7 มียอดผู้เสียชีวิตปีละไม่ถึง 200,000 คน

มลภาวะคร่าชีวิตประชากรโลก ปีละ 8.3 ล้านคน