“พริ้นซิเพิล”ลงทุน 5 พันล้าน 3 ปี เปิดรพ.12 แห่งเจาะคนชั้นกลาง

“พริ้นซิเพิล”ลงทุน 5 พันล้าน 3 ปี เปิดรพ.12 แห่งเจาะคนชั้นกลาง

พริ้นซิเพิล แคปิตอล รุกธุรกิจสุขภาพ ลงทุน 5 พันล้านใน 3 ปี เปิดอีก 12 โรงพยาบาลบุกเมืองรอง ชูกลยุทธ์เฮลท์แคร์ อีโคซิสเต็ม ใช้เทคโนโลยีเชื่อมข้อมูลเอไอ-บิ๊กดาต้า ตอบโจทย์การบริการกลุ่มลูกค้าระดับกลาง

สำหรับกลยุทธ์การรุกธุรกิจในยุคนี้จะต้องพัฒนาโมเดลเข้าสู่โรงพยาบาลดิจิทัล โดยพัฒนาศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาล และการจัดการข้อมูล “Healthcare Ecosystem หรือระบบการเกื้อหนุนกันทางด้านสาธารณสุข ให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลในเครือและพันธมิตร โดยกลุ่มธุรกิจได้จับมือร่วมกันกับทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขมาใช้ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ด้านเฮลท์แคร์ ด้านการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ หรือระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล (Big Data) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลในโรงพยาบล (Hospital Information System) รวมถึงการจัดการเวชระเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record :EMR) ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาของประชาชาชนในชุดเดียวกัน นำไปสู่การพัฒนาระบบการสาธารณสุขของไทย