สอท.แนะจับตาทุนย้ายฐาน

สอท.แนะจับตาทุนย้ายฐาน

สถานการณ์การค้าและการลงทุนของโลกขณะนี้ใช้แค่คำว่า"เปลี่ยนแปลง"ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ขณะนี้ได้อีกแล้วแต่ต้องใช้คำว่า"เปลี่ยนขั้ว" กันเลยทีเดียว

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยถึงแนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. 2562 มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกแยกผลิตภัณฑ์ ดังนี้  เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่าส่งออก 576,005 ล้านบาท   ลดลง -2.15 % ขณะที่ อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าส่งออก 822,068 ล้านบาท  ลดลง -11.36 % 

ถึงแม้ว่ายอดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวลดลง   แต่ยังมีโอกาสของอุตสาหกรรมนี้ จะได้รับอานิสงค์จากสภาวะสงครามการค้า ที่มีแผนจะย้ายฐานการผลิตหรือเปลี่ยนเป้าหมายการลงทุน 

พบว่า เป้าหมายใหม่คือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นหลัก โดยประเทศที่ถูกมองเป็นเป้าหมายอันดับแรกๆ คือ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา

ม้มาตรการส่งเสริมที่จะหมดอายุ คือ มาตรการภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี กับเอสเอ็มอีกำลังพิจารณาจะต่อมาตรการหรือปรับเงื่อนไขอยู่ ส่วนมาตรการปีแห่งการลงทุน 2562 จะไม่ต่ออายุอีก แต่ก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพด้านอื่นๆน่าจะสามารถใช้โอกาสการเปลี่ยนแปลงนี้คว้าการลงทุนใหม่

เข้าอีอีซีได้