นวัตกรรมดิจิทัลกับการค้าโลก

นวัตกรรมดิจิทัลกับการค้าโลก

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ไอที) ที่กำลังมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงมากกว่า 20ปีที่ผ่านมา

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ไอที) ที่กำลังมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงมากกว่า 20ปีที่ผ่านมา ผ่านตัวชี้วัดว่าด้วยการเผยแพร่สิทธิบัตรในการพัฒนาเรื่องดังกล่าว

การเติบโตที่ว่านี้ เป็นทิศทางที่ชี้ให้เห็นถึงอนาคตการเติบโตด้านการค้า ที่มีการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยยีเหล่านี้มาใช้ ทั้งเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการบริหารจัดการทางธุรกิจ

ยกตัวอย่างเช่น มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตเทคโนโลยีต่างๆจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดีขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนให้ได้ด้วย เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้น

จากรายงานขององค์การการค้าโลก หรือ ดับเบิลยูทีโอ เรื่อง รายงานการค้าโลกปี 2562 (World Trade Report 2019) ที่ระบุถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลคือทิศทางการค้าแห่งอนาคต

สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี หรือเรียกได้ว่ามาถูกทาง แต่จะถูกที่หรือไม่ต้องติดตามต่อไป เพราะปัญหาหนึ่งของเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยี และไอทีของประเทศไทยคือการขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้นั่นเอง

อ่านข่าว-'กูเกิล' ปักธงหนุนศก.ดิจิทัล ดันแผนลงทุนไทยต่อเนื่อง