'สูงวัย' ยุคใหม่หัวใจติดเน็ต

'สูงวัย' ยุคใหม่หัวใจติดเน็ต

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อให้ได้ข้อมูลการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน

สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายและการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมต่อไป การสำรวจนี้ได้ดำเนินการครอบคลุมถึง “กลุ่มผู้สูงอายุ” หรือผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.6 ล้านคน พบว่ามีพฤติกรรมท่องอินเทอร์เน็ตผ่าน “สมาร์ทโฟน” เป็นหลัก

'สูงวัย' ยุคใหม่หัวใจติดเน็ต

กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุที่รักการออนไลน์นิยมทำกันมากที่สุดก็คือ โซเชียลมีเดีย รองลงมาเป็นการดาวน์โหลดคอนเทนท์เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม (70.2%) ค้นหาข้อมูลสินค้า ซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการด้านสุขภาพ (50.3%) อัพโหลดแชร์คอนเทนท์ (45.9%) และติดตามข่าวสาร (45.2%) ระยะเวลาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมงต่อวัน และยังมีผู้สูงอายุอีกเกือบ 85% ที่ล็อกอินเข้าใช้งานเป็นประจำทุกวัน

ข้อมูลจากการสำรวจนี้นอกจากจะช่วยทำให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยังทำให้เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุในแวดวงธุรกิจออนไลน์ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว