ธุรกิจตั้ง-เลิกกิจการในอีอีซี

ธุรกิจตั้ง-เลิกกิจการในอีอีซี

สะกดจิตหมู่ หรือ เรื่องจริงเกี่ยวกับการเลิกจ้าง ลดเวลาจ้าง ปิดกิจการ ชะลอการผลิต เป็นเรื่องที่ควรถกเถียงเพื่อหาข้อเท็จจริง

สะกดจิตหมู่ หรือ เรื่องจริงเกี่ยวกับการเลิกจ้าง ลดเวลาจ้าง ปิดกิจการ ชะลอการผลิต เป็นเรื่องที่ควรถกเถียงเพื่อหาข้อเท็จจริง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เผยให้เห็นถึงสถานะการเกิดขึ้นและลดลงของจำนวนธุรกิจ ซึ่งสามารถสะท้อนสถานะเศรษฐกิจและการจ้างได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการค้าและการลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งภาพใหญ่ว่าด้วยความต้องการลงทุนขนาดใหญ่จากในและต่างประเทศ และต้องเป็นอุตสาหกรรมใหม่ หรือ เอส เคิร์ฟที่กำลังอยู่ในภาวะต้องการแรงงานจำนวนมาก แต่สถานการณ์บริษัทจดทะเบียนทั้งตั้งใหม่และเลิกกิจการในพื้นที่เป็นอย่างไร

สำหรับภาพรวมทั้งประเทศ เดือนก.ย.ที่ผ่านมา  ธุรกิจจัดตั้งใหม่ จำนวน 6,954 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนเพิ่มขึ้น จำนวน 641 ราย คิดเป็น10% จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,938 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจำนวน 39 ราย คิดเป็น 2%

ในภาพรวมแม้อัตราเลิกกิจการและจัดตั้งบริษัทใหม่จะใกล้เคียงกัน แต่สถานการณ์ในพื้นที่อีอีซีกก็เป็นอีกส่วนที่ต้องจับตามอง

อ่านข่าว-“อีอีซี” เปิดแผนบริหารน้ำ 10 ปี ดึงเอกชน-ท้องถิ่นร่วม