ตัดจีเอสพีไทยกระทบส่งออก 0.01%

ตัดจีเอสพีไทยกระทบส่งออก 0.01%

"พาณิชย์" ประเมินการที่สหรัฐฯ ตัดจีเอสพี ทำสินค้าไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสูง 4.5 % "คอนโซล จักรยานยนต์ อาหารปรุงแต่งที่ทำมาธัญพืช" กระทบมากสุด แนะผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพสู่คู่แข่งและรักษาตลาด

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.62 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีที่สหรัฐฯ มีประกาศจะตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรทางการค้าหรือจีเอสพี (GSP) ที่เคยให้ไทยบางรายการนั้นจะทำให้ การส่งออกไทยจะได้รับผลกระทบคิดเป็นประมาณ 0.01% ของการส่งออกรวมของไทยเฉลี่ยรายปี แต่จะมีสินค้าบางรายการที่ใช้สิทธิมากที่อาจได้รับผลกระทบมากกว่ารายการอื่น โดยสหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิจีเอสพี 573 รายกาหรือคิดเป็น40% จากจำนวนสินค้าที่ไทยใช้สิทธิในปี 61 จำนวนรวม 1,485 รายการและมีการคืนสิทธิให้ไทย 7 รายการ

สนค.ประเมินว่า การถูกตัดสิทธิจีเอสพี ทำให้ต้นทุนส่งออกไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50.33 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากสินค้าไทยกลุ่มนี้จะถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 4.5% แต่เป็นการกระทบการส่งออกของไทยในวงจำกัด ซึ่งทำให้ มูลค่าการส่งออกไปสหรัฐฯสำหรับสินค้ากลุ่มที่โดนตัดสิทธิในปี 63 ลดลงมูลค่า 28.8 – 32.8 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.01 %ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย

 

ทั้งนี้ การส่งออกไทยที่มีจุดเด่นในการกระจายตัวของสินค้ากลุ่มใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่องในอนาคต อาทิ เครื่องนุ่งห่มรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน จะช่วยยังสนับสนุนการส่งออกของไทยในตลาดสหรัฐฯ ต่อไปได้ แต่การถูกตัดจีเอสพีทำให้ความได้เปรียบด้านต้นทุนภาษีหมดไป และไทยจะเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้น การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ส่งออกควรกระชับสัมพันธ์กับผู้นำเข้าพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการส่งเสริมการส่งออกและการตลาดเชิงรุก เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวว่า กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีการพึ่งพาสิทธิจีเอสพี มากกว่า50% และส่วนแบ่งตลาดต่ำกว่า 10% ได้แก่ คอนโซล โต๊ะและฐานรองอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ (HS8537) รถจักรยานยนต์ (HS8711) แว่นสายตาหรือแว่นกันลม/กันฝุ่น (HS9004) หลอดหรือท่ออ่อนทำจากยางวัลแคไนซ์ (HS4009) อ่างล้างหน้า (HS 6910) เครื่องสูบของเหลว (HS8413) สารเคลือบผิว Epoxy Resin (HS3907) เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ (HS8414) อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืช (HS1904) ยางนอกชนิดอัดลม (HS4011) หากไทยสามารถกระจายความเสี่ยงส่งออกสินค้าที่ถูกตัดสิทธิไปยังตลาดอื่นๆ ได้ จะช่วยลดกระทบต่อการส่งออกไทยได้