อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (29 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (29 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ เวลาประมาณ 16.50น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)