สกพอ.ร่วมงานแอร์โชว์ปารีส อวดศักยภาพอุตฯการบินอีอีซี

สกพอ.ร่วมงานแอร์โชว์ปารีส อวดศักยภาพอุตฯการบินอีอีซี

ขนศักยภาพอุตสาหกรรมอากาศยานร่วมแสดงในงานแอร์โชว์ที่ปารีส เผยเอกชนต่างชาติสนใจลงทุนอีอีซีรับทิศทางอุตฯเอ็มอาร์โอในไทยโตต่อเนื่อง 

นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยถึงการร่วมงาน Paris Air Show 2019 ว่าในโอกาสนี้ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ The French Aerospace Industries Association (GIFAS) จัดงานเสวนา “Future of Thailand’s Aerospace Industry” ว่า ไทยมีความพร้อมและศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอากาศยานรวมถึงความพร้อมในการรองรับการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ความได้เปรียบเชิงพื้นที่ และความเข้มแข็งในด้านอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานเสวนาเห็นว่าประเทศไทยอยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาและการลงทุนของอุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคตให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ 

นอกจากนี้ สกพอ. ได้หารือร่วมกับ MEDEF และภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อติดตามผลการเยือนไทยเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจที่จะมาร่วมลงทุน ทั้งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมายของอีอีซี

“คณะฯ ยังได้พบปะหารือกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและชิ้นส่วนรายใหญ่หลายราย เช่น บริษัทจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ในงานโดยมีหลายบริษัทให้ความสนใจมาเยือนพื้นที่อีอีซี”

ส่วนการร่วมงาน Maintenance Repair and Overhaul (MRO) in Asia-Pacific ซึ่งจัดโดยGIFAS  มีการเสวนาสะท้อนถึงศักยภาพของเอเชียในการเป็นศูนย์กลาง MRO โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้ง ห่วงโซ่อุปทาน และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตสูงในอุตสาหกรรมอากาศยานและธุรกิจ MRO