3 ค่ายปิดดีลคลื่น 700 เงินเข้ารัฐ 5.6 หมื่นล้าน

3 ค่ายปิดดีลคลื่น 700 เงินเข้ารัฐ 5.6 หมื่นล้าน