ราคายางแตะ 55 บาท หลังหนุนใช้ในประเทศ

ราคายางแตะ 55 บาท หลังหนุนใช้ในประเทศ

เผยภาพรวมสถานการณ์ยาง ปี 2562 ราคาปรับเพิ่มขึ้น หลังสนับสนุนให้ใช้ยางในประเทศ สร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ มีอุตสาหกรรมล้อยางในอีอีซีมากขึ้น พร้อมร่วมประมูลยางแห้ง ดันราคาแตะกก.ละ 55 บาท

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่าภาพรวมสถานการณ์ยางพาราในปี 2562 (เดือนม.ค.-ปัจจุบัน) ราคาน้ำยางสดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ เช่น โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดไปทำถนนพาราซอยซีเมนต์ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ระยะทาง 3 แสนกิโลเมตร เป้าหมายใช้น้ำยางสดประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางในประเทศออกจากตลาดนำไปสร้างสาธารณูปโภคให้มากขึ้น

ถือเป็นตัวแปลสำคัญที่ทำให้ราคายางเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี โดยปัจจุบันราคาน้ำยางสดอยู่ในระดับ 50 บาทต่อกก. ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียพบว่าราคาน้ำยางสดของไทยสูงกว่า รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ทำให้นักลงทุนอุตสาหกรรมยางโดยเฉพาะยางล้อเข้ามาตั้งโรงงานผลิตยางล้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าราคายางของไทยเคลื่อนไหวตามความต้องการใช้จริง

ด้านราคายางแห้ง ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จาก กยท. เข้าไปประมูลยางแผ่นรมควันที่ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช และ จ. สุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่องตั้งเดือนต.ค.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยซื้อในราคาที่เหมาะสมและชี้นำตลาด แล้วขายต่อกับโรงงานที่มีความต้องการซื้อเพราะปริมาณยางในตลาดลดลง ทำให้ราคายางแผ่นรมควันตลาดกลางปรับตัวสูงขึ้นจาก 40 บาทต่อกก. มาอยู่ที่ 55 บาทต่อกก. ส่วนราคาส่งออก FOB ท่าเรือกรุงเทพฯ ทะลุ 60 บาทต่อกก. ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 พ.ค.

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาราคายางระยะยาว กยท.ได้ส่งเสริมให้ชาวสวนยางปลูกยางในพื้นที่ที่เหมาะสมใช้ยางคุณภาพดี และโค่นในเขตไม่เหมาะสมเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพด้วย