1 ใน 5 ประชากรโลกเสียชีวิตเพราะกิน

1 ใน 5 ประชากรโลกเสียชีวิตเพราะกิน

การศึกษาครั้งล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคอาหารทั่วโลก ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารแลนเซต จากการสำรวจใน 195 ประเทศ บ่งชี้ว่า ผู้คนรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไป

ทั้งยังบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณน้อยจนน่าเป็นห่วง เช่น โดยเฉลี่ยคนทั่วโลกบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า 10 เท่าของปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละวัน และบริโภคโซเดียมเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยถึง 86%

ผลศึกษาระบุว่า ประชากรโลกประมาณ 1 ใน 5 เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และเตือนว่าการบริโภคน้ำตาล เกลือ และเนื้อสัตว์มากเกินไปทำให้คนหลายล้านคนเสียชีวิตลงทุกปี

1_18

ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประเมินว่า ประชากรโลกเกือบ 1,000 ล้านคนกำลังขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ แต่ก็พบว่าเกือบ 2,000 ล้านคน ได้รับอาหารมากจนเกินความจำเป็น

โดยการศึกษาช่วงปี 2543 จนถึงปี 2560 พบว่าคนจำนวนมากกินอาหารจำพวกเมล็ดธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี ผลไม้ ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆ น้อยเกินไปในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์