อีอีซีฝากการบ้าน 'รัฐบาลใหม่'

อีอีซีฝากการบ้าน 'รัฐบาลใหม่'

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 2/2560 เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

จากนั้นวันที่ 15 พ.ค. 2561 พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2561 มีผลบังคับใช้ และตอนนี้ ครบ 2 ปี ของการดำเนินการในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

โครงการที่มีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 650,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของภาครัฐ 200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดและอีก 450,000 ล้านบาท หรือ 68% เป็นการลงทุนจากภาคเอกชน

อีอีซีฝากการบ้าน 'รัฐบาลใหม่'

ผลของการลงทุนทำให้ปี 2561 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี มีมูลค่า 6.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าเทียบกับปีก่อนหน้า โดยชลบุรีมีมูลค่า 555,810 ล้านบาท ฉะเชิงเทรา 60,800 ล้านบาท และระยอง 58,700 ล้านบาท

การดำเนินการโครงการที่ผ่านมาในส่วนโครงสร้างพื้นฐานหลักมีความคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ก็ยังมีงานที่ต้องรอการสานต่ออีกมาก ซึ่งรัฐบาลใหม่ที่จะได้หลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้ จะเป็นผู้ร่วมผลักดันให้โครงการขนาดใหญ่นี้ประสบผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้