ส.อ.ท.เสนอ5ยุทธศาสตร์ ดันอุตฯยานยนต์ไฟฟ้า

ส.อ.ท.เสนอ5ยุทธศาสตร์ ดันอุตฯยานยนต์ไฟฟ้า

5 ยุทธศาสตร์ นำทิศทางอุตสาหกรรมไทยสู่ปี 2025 ดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ชงตั้งกองทุนนวัตกรรม – รัฐซื้อสินค้าผลิตในไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอ “ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2025” ต่อที่ประชุมใหญ่ ส.อ.ท. และแกนนำพรรคการเมืองใหญ่ 5 พรรค ว่า เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งมี 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมร่วมกับภาครัฐผ่านกรอ.จังหวัด โดยอยากให้ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อให้แข่งขันได้

2.ตั้งกองทุน Innovation Fund โดยผู้บริจาคเข้ากองนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ กองทุนนี้บริหารโดยภาคเอกชน ตั้งศูนย์ Big Data ภาคอุตสาหกรรม บริหารโดยภาคเอกชน 3.ยกระดับ เอสเอ็มอี และส่งเสริม Made in Thailand ตั้ง SME Venture Program โดยรัฐช่วยเหลือด้านลดหย่อนภาษี ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยเอสเอ็มอีได้รับคูปองช่วยเหลือ จัดตั้งกองทุนผู้เชี่ยวชาญช่วยเอสเอ็มอี โดยรัฐให้เงินเดือนผู้ที่ขึ้นทะเบียน ตั้งศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4.เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมเอสเอ็มอีทำบัญชีเดียว การยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็นเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายนับ 1 แสนฉบับ กฎหมายที่ไม่จำเป็นต้องยกเลิก และส่งเสริมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า หรือ อีวี ยี่ห้อของคนไทย ซื้อรถแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ 3 แสน-5 แสนบาทต่อคัน หากไม่รีบทำใน 5 ปีนี้ไม่จะไม่ทันการเพราะขณะนี้เวียดนามเดินหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนด้วยการนำค่าใช้จ่ายหักภาษีได้ 2 เท่า ปรับการศึกษาให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรม และเดินหน้า Pay by Skill หรือการจ่ายเงินตามทักษะฝีมือในงาน โดยทำในรูปแบบทวิภาคีนำค่าใช้จ่ายนำนักศึกษาเข้ามาฝึกงานสามารถหักลดหย่อนภาษีได้