ครม.อนุมัติ3กิจการ รับสิทธิสมาร์ทวีซ่า

ครม.อนุมัติ3กิจการ รับสิทธิสมาร์ทวีซ่า

ไฟเขียวเพิ่มสิทธิสมาร์ทวีซ่า อีก 3 ธุรกิจ ดึงผู้เชี่ยวชาญต่างชาติทำงานในไทย ยกเว้นการขอใบอนุญาตทำงาน พร้อมเปิดทางคู่สมรสประกอบอาชีพในไทยได้

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุนผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงผู้ติดตาม

ทั้งนี้ จะได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (สมาร์ท วีซ่า) โดยเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 อุตสาหกรรม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอ ได้แก่ 1.การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก 2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ชาวต่างชาตที่ได้รับสมาร์ทวีซ่า จะทำงานในไทยได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และงานที่ทำไม่ใช่งานต้องห้ามของคนต่างด้าว โดยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (เวิร์ค เพอร์มิท) ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว

ส่วนกรณีของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือสมาร์ทวีซ่า ประเภทผู้เชี่ยวชาญระดับสูง นักลงทุนหรือผู้บริหารระดับสูง และคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือสมาร์ท วีซ่าประเภทผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือสมาร์ท วีซ่า ประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะทำงานในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร แต่งานที่ทำไม่ใช่งานต้องห้ามของคนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

สำหรับการให้สิทธิสมาร์ทวีซ่า มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสูงหรือการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.พ.2561