เปิดเกมชิง Content Provider

เปิดเกมชิง Content Provider

Content Provider รายใหญ่ที่มีอิทธิพลในโลกอินเทอร์เน็ต ทั้งกูเกิล และเฟสบุ๊คถือเป็นกลุ่มคอนเทนท์ที่มีความต้องการใช้งานมากที่สุดทั้งในประเทศไทย

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นมาก

สอดคล้องกับศักยภาพที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารสำหรับประเทศอาเซียนตอนบนเหล่านี้ ดังนั้นไทยจึงมีแผนเป็น ดาต้า เซ็นเตอร์ของภูมิภาค นอกจากเพื่อย้ำภาพความโดดเด่นด้านภูมิศาสตร์แล้ว ยังจะช่วยลดการพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่ปัจจุบันไทยพึ่งพา 2 ประเทศนี้ถึง 70% ของปริมาณการใช้ในประเทศ เนื่องจากContent Provider ที่สำคัญทั้งกูเกิล และเฟสบุ๊ค ตั้งศูนย์ข้อมูลใน 2 ประเทศนี้

ตามเป้าหมายข้างต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) จึงผลักดัน โครงการศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนหรือ ASEAN Digital Hub ด้วยงบประมาณ 5,000 ล้านบาทผ่านแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อดึง Content Provider รายใหญ่ๆ มาลงทุนในไทยตามแผนดาต้า เซ็นเตอร์ของภูมิภาค