ผถห.ใหญ่ ‘ทาทา สตีล’ จ่อเทขายหุ้น 67.9%

ผถห.ใหญ่ ‘ทาทา สตีล’ จ่อเทขายหุ้น 67.9%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ทาทา สตีล (ประเทศไทย)” เตรียมขายหุ้นสัดส่วน 67.90% ในราคา 0.79 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.5 พันล้านบาท ให้กับกลุ่ม HBIS จากประเทศสิงคโปร์ พร้อมขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทน

นางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TSTH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก T S Global Holhings Pte.Ltd. (TSGH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hebsteel Global Holding Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย HBIS Group Co.,Ltd. (HBIS) เพื่อขายหุ้น TSTH ที่ถืออยู่จำนวน 5,718,472,083 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 67.90% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทให้แก่ HBIS ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสิงคโปร์ โดยนิติบุคคลซึ่ง HBIS และ TSGH มีอำนาจควบคุมในสัดส่วน 70% ต่อ 30%

   ทั้งนี้หุ้นที่จำหน่ายคิดเป็นมูลค่า 4,517,592,946 บาท หรือ 0.79 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้รับแจ้งว่าธุรกรรมการขายหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า ขณะที่ภายหลังจากที่การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ซื้อจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแทน TSGH นอกจากนี้ ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) เพื่อซื้อหุ้นและหลักทรัพย์ทีเหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัท