คจร.ไฟเขียวผลศึกษารถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล เชื่อมรถไฟฟ้า 7 สาย

คจร.ไฟเขียวผลศึกษารถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล เชื่อมรถไฟฟ้า 7 สาย

คจร.ไฟเขียวผลศึกษารถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-ลำสาลี เชื่อมรถไฟฟ้า 7 สาย วงเงิน 4.8 หมื่นล้าน มอบ รฟม.เป็นเจ้าของโครงการคาดเปิดพีพีพีได้ปี 2565

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 62 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการตาม พ.ร.บ.ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ในปี 2565 โดยโครงการมีระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี 2565-2567

ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) มีระยะทาง 22 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 20 สถานี โดยเดินรถในระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลวงเงินงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 48,386 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 34,600 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 7,200 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ

“รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายหลักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 7 สาย ได้แก่รถไฟฟ้าสายสีม่วง สีชมพู สีแดง สีส้มตะวันออก สีเขียว สีเทา และสีเหลือง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในการเดินทางของรถไฟฟ้าในแต่ละสายและแต่ละพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นได้มากขึ้น เนื่องจากมีการเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพูที่แยกแคราย รถไฟฟ้าสายสีแดงที่แยกบางเขน รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่แยกเกษตร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาที่แยกทางต่างระดับศรีรัช และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีเหลืองที่แยกลำสาลี”