ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (25 ธ.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (25 ธ.ค. 61)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)