'ทวิช' ผงาดคุม 'ไอเฟค'

'ทวิช' ผงาดคุม 'ไอเฟค'

กลุ่ม "ทวิช เตชะนาวากุล" ผงาดคุมอำนาจบริหาร "ไอเฟค" หลังได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อสักครู่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต ที่เริ่มในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีการเปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. และมีผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุมราว 738 ราย คิดเป็นจำนวน 699 ล้านหุ้น โดยมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจำนวน 7 ตำแหน่ง จากรายชื่อที่ผ่านคุณสมบัติรับเลือกตั้ง 18 ราย

ทั้งนี้เมื่อเปิดการประชุมโดยมีพลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ และนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูมิ กรรมการ 2 รายที่เหลืออยู่ เป็นประธานการประชุม ขณะที่เริ่มต้นเพียงวาระที่ 1 นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้นและอดีตผู้บริหารไอเฟคก็ได้ใช้สิทธิลุกขึ้นพูดว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านที่เหลืออยู่ยังถูกฟ้องร้องอยู่ จึงมองว่าการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของกรรมการชุดนี้จึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ระหว่างการประชุมยังมีการตอบโต้ไปมาระหว่างอดีตผู้บริหารไอเฟคและเจ้าหน้าที่จัดการประชุมอยู่เป็นระยะๆ ก่อนที่ในที่สุดกลุ่มนายวิชัย ก็ได้ถอนตัว

ล่าสุดผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ ปรากฎว่ากลุ่มของนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่เสนอชื่อกรรมการเข้าชิงทั้งหมด 7 ท่าน ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุดใหม่ โดยกรรมการกลุ่มนายทวิช ประกอบด้วย พลเอกสำเภา ชูศรี นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ นายหาญ เชี่ยวชาญ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นายกุดั่น สุขุมานนท์ นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย และ นายทวิช เตชะนาวากุล