อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (30 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (30 ต.ค.61)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ เวลาประมาณ 17.31 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)