รมช.อุตฯ เยี่ยมชมโชคนำชัย ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รมช.อุตฯ เยี่ยมชมโชคนำชัย ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รมช.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.สุพรรณบุรี

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของประเทศ โดยมี นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย ให้การต้อนรับ มี นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาการผู้ตรวจราชการ นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ ณ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และได้ผันตัวมาทำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคมนาคม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมเกษตร โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตเรือโดยสารที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีรถยนต์โดยใช้อะลูมิเนียมขึ้นรูป ซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิท มีอายุการใช้งาน 30 ปี ซึ่งนานการกว่าการใช้วัสดุอื่น ๆ ผลิตรถโดยสาร (minibus) ซึ่งโครงสร้างและตัวถังทำจากอะลูมิเนียมขึ้นรูป ทำให้มีน้ำหนักเบา (น้อยกว่า 3,200 กิโลกรัม) และจรวดฝนเทียมเพื่อใช้ในการเกษตร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ผลิตหุ่นยนต์กู้ระเบิดน้ำหนักเบาที่สามารถสะพายขึ้นไหล่และกันน้ำได้ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปแล้ว จำนวน 20 ตัว และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปอีกในอนาคต

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านมาตรฐานการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีจุดเด่นของบริษัทคือบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ มีเครื่องจักรขนาดใหญ่และทันสมัย เช่น เครื่อง CNC Machine 5 แกน, เครื่องพับชิ้นงานไร้รอยต่อขนาด 12 เมตร, เครื่อง Uncoil ที่ใช้สำหรับคลายม้วนเหล็กแผ่นได้กว้างที่สุด ขนาด 2.5 เมตร, เครื่องปั๊มขนาด 1,500 ตัน และขนาด 2,700 ตัน เป็นต้น

นายสมชาย กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งทางบริษัทโชคนำชัยเป็นบริษัทฯที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ที่รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุน