เคาะร่างผังเมือง 'อีอีซี' พ.ย.นี้

เคาะร่างผังเมือง 'อีอีซี' พ.ย.นี้

เบื้องหลังข่าวหน้า 1 กรุงเทพธุรกิจ เคาะร่างผังเมือง 'อีอีซี' พ.ย.นี้