'ฟันเฟือง' ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเชีย

'ฟันเฟือง' ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเชีย

Big Data Analysis 'ฟันเฟือง' ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเชีย

เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียขยายตัวอย่างต่อเนื่องถือเป็นภูมิภาคที่ดึงดูดการค้าการลงทุนจากซีกโลกตะวันตก ล่าสุด กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2561

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่และเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบรรดาผู้กำหนด
นโยบายของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคควรฉวยโอกาสนี้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนระยะยาวจากบรรดานักลงทุนในซีกโลกตะวันตกให้ได้มากที่สุด

1_42

ไอเอ็มเอฟ ย้ำมาตลอดว่า โอกาสดีๆ ไม่ได้อยู่กับเรานานนัก แต่นโยบายที่ดี หรือเหมาะสมให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังเป็นนโยบายที่ดีและนำมาใช้ได้ตลอด

รายงานแนวโน้มฉบับนี้ของไอเอ็มเอฟจัดทำโดยพิจารณาขนาดของประชากรแต่ละประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสถิติประชากรเช่นประชากรวัยหนุ่มสาวจะหนุนให้เกิดการจ้างงานอย่างในอินเดียและฟิลิปปินส์

ขณะที่ญี่ปุ่นและจีนที่มีประชากรสูงวัยจำนวนมากควรหันมาพึ่งเทคโนโลยี เพื่อคงอัตราการเติบโตของจีดีพีประเทศให้ได้ต่อไป ในส่วนของไทย ซึ่งอยู่อันดับ 6 ถือว่าอยู่อันดับกลางๆ และหากไม่เร่งความเร็วประเทศอื่นที่ขยันกว่าก็อาจแซงหน้า ทำให้อันดับของไทยหลุดจากที่ 6 ได้ทุกเมื่อ