ประกันสุขภาพนั้นสำคัญอย่างไร?

ประกันสุขภาพนั้นสำคัญอย่างไร?

พิชญะ วัชรกาฬ CFP® นักวางแผนการเงิน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” คงเป็นความฝันของมนุษย์ทุกคน แต่ในความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้ได้ว่าสุขภาพของเราในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร คนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้วางแผนรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ แต่ก็มีคนอีกส่วนเลือกวางแผนการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ด้วยการทำประกันสุขภาพ ซึ่งการคัดเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำได้ดังนี้

  1. สำรวจตัวเองว่ามีสวัสดิการอะไรอยู่บ้าง เช่น บัตรทอง ประกันสังคม ประกันกลุ่ม
  2. โรงพยาบาลที่เข้ารักษากรณีเกิดเจ็บป่วย หาข้อมูลค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ว่าสวัสดิการที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่
  3. กำหนดเบี้ยประกันสุขภาพที่สามารถจ่ายได้ ซึ่งถ้าคำนวณอย่างง่าย เบี้ยประกันรวมทุกกรมธรรม์ไม่ควรเกิน 10-20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรายได้ และไม่ควรส่งผลกระทบกับเป้าหมายการเงินด้านอื่น ๆ
  4. คัดเลือกแบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม และโรงพยาบาลที่จะเข้ารักษาว่าอยู่ในเครือของบริษัทประกันหรือไม่เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ
  5. ทบทวนแผนประกันสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น รวมถึงอาจจะมีแบบประกันสุขภาพใหม่ ๆ ที่มีสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าตัวเดิม

แต่ก็มีคำถามที่มักได้ยินบ่อย ๆ ว่า “ทำประกันสุขภาพแล้วจะคุ้มหรือไม่?”

เราต้องทราบก่อนว่า การทำประกันทุกประเภทนั้นไม่ใช่การลงทุน แต่คือการวางแผนเพื่อปกป้องความเสี่ยงจากภาระความเสียหายที่อาจมากระทบฐานะทางการเงินของเรา ยกตัวอย่าง  แผนการเงินสำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปี ซึ่งปัจจุบันมีเงินออม 1,000,000 บาท ถ้าเลือกใช้ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน  2,000,000 บาท/ปี จ่ายเบี้ยประกัน 26,293 บาท/ปี จากตารางจะเห็นว่า หากในปีนั้น เจ็บป่วยจนต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เธอยังมีบริษัทประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ทำให้ยังมีเงินเหลืออีก 979,707 บาท แต่ในทางกลับกันถ้าไม่เลือกทำประกันก็จะต้องนำเงินที่มีอยู่นั้น ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลทำให้คงเหลือเงินเพียง 500,000 บาทเท่านั้น จะเห็นว่าเมื่อเราเลือกใช้ประกันสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้ว ทำให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายและจัดสรรเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ในชีวิต ได้ดียิ่งขึ้น

2_41

นอกจากการทำประกันสุขภาพจะช่วยปกป้องความเสี่ยงแล้ว ยังให้ประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย โดยเราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท/ปี แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

สุดท้ายนี้ให้เราลองสำรวจตัวเองดู หากพบว่าการทำประกันสุขภาพมีความจำเป็นกับตัวเองแล้ว เราควรตัดสินใจทำประกันสุขภาพตั้งแต่วันนี้ที่เรายังแข็งแรงดีอยู่ จะทำให้เรามั่นใจที่จะรับมือกับทุกเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สนใจวางแผนการเงินกับที่ปรึกษาการเงิน บีแอลเอ FA 3B โทร 02-777-8888 www.bangkoklife.com/blafa