บุคลากรที่มีทักษะโรโบติกส์ 'เนื้อหอม-ค่าตัวพุ่ง'

บุคลากรที่มีทักษะโรโบติกส์ 'เนื้อหอม-ค่าตัวพุ่ง'

Big Data Analysis บุคลากรที่มีทักษะโรโบติกส์ "เนื้อหอม-ค่าตัวพุ่ง"

โรโบติกส์และระบบอัตโนมัติกำลังจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ แม้จะยังไม่ส่งผลกระทบแบบเฉียบพลันต่อภาพรวมในระยะ 3-5 ปีนี้ แต่ส่งผลให้ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

“เอ็กซ์พีริส” (Experis) บริษัทในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ทำการสำรวจพบว่า ตลาดแรงงานทั้งภาคการผลิตและภาคบริการมีความต้องการบุคลากร ที่มีทักษะ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1_53

โดยเฉพาะหากเคยมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้งหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นให้กับโรงงานเปิดใหม่ หรือเป็นการปรับปรุงระบบเดิมเป็นการผลิตแบบระบบอัตโนมัติ จะยิ่งเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมาก ส่วนรายได้ในการเปลี่ยนงาน แต่ละครั้งของผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้จะเพิ่มเฉลี่ย 20-25% รวมถึงช่วยสนับสนุนให้รายได้ปรับสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 28-35%

ขณะที่ภาคการศึกษาก็ต้องเร่งปรับเนื้อหาวิชาให้ตอบโจทย์ในด้านโรโบติกส์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ