อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (30 พ.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (30 พ.ย.60)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลาประมาณ 16.50 น. 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)