กสทช.แจง "ช่อง7" ทยอยยุติทีวีอนาล็อก มิ.ย.นี้

กสทช.แจง "ช่อง7" ทยอยยุติทีวีอนาล็อก มิ.ย.นี้

กสทช.เผย กองทัพบก ส่งหนังสือ “ช่อง7” เริ่มกระบวนการยุติอนาล็อก มิ.ย.นี้  หลังโครงข่ายทีวีดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ เดินหน้าเจรจา“อสมท-ช่อง3” ยุติก่อนจบสัมปทาน  คาดปิดระบบทีวีอนาล็อกช้าสุดไม่เกิน มี.ค.2563

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า  กสท.ได้รับหนังสือจาก กองทัพบก เรื่องการจัดทำแผนยุติโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของกองทัพบกและช่อง7  โดยกองทัพบกแจ้งความคืบการเห็นชอบหลักการยุติระบบทีวีอนาล็อกช่อง 7 ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในเดือน พ.ค.2566 ซึ่งช่อง 7 จะเริ่มทยอยยุติระบบอนาล็อกในบางพื้นที่ตั้งแต่ เดือน มิ.ย.2560 หลังจากโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Mux) ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ 95% ในวันที่ 15 มิ.ย.2560  โดยหลังจากนี้ ช่อง7 จะส่งแผนยุติทีวีอนาล็อก มาให้ กสทช.พิจารณาอีกครั้ง เชื่อว่าการยุติทั้งหมดอย่างช้าที่สุดไม่เกินปี 2563

"นับเป็นหลักการเบื้องต้นที่กองทัพบกและช่อง7 เห็นชอบร่วมกันที่จะมีการยุติการออกอากาศทีวีอนาล็อก ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัปทาน ซึ่งจะทำให้การยุติทีวีอนาล็อกทั้งระบบของประเทศไทยเร็วขึ้น หรือช้าที่สุดไม่เกิน มี.ค.2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาสัมปทานช่อง 3 กับ อสมท  ถือเป็นการขยับเร็วขึ้นจาก พ.ค.2566 เป็น มี.ค.2563"

ปัจจุบัน กสท. อยู่ระหว่างการพูดคุยกับ อสมท และ ช่อง3 เพื่อขยับเวลาการยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกของช่อง3 เร็วขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งจะทำให้การออกาอากาศระบบอนาล็อกของประเทศไทยยุติได้เร็วกว่าเดิม

ทั้งนี้ สถานภาพการออกอากาศทีวีอนาล็อกปัจจุบัน  สถานีช่องต่างๆ ได้เสนอแผนยุติการออกอากาศทั้งหมดมาแล้ว คือ ช่อง11 ยุติวันที่  31 ธ.ค.2560, ไทยพีบีเอส ยุติ วันที่ 16 มิ.ย.2561, ช่อง5 ยุติ วันที่ 16 มิ.ย.2561 และ ช่อง9 ยุติ วันที่ 16 ก.ค. 2561

ขณะที่ ช่อง 7 เห็นชอบหลักการกับกองทัพ ยุติก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และช่อง3 อยู่ระหว่างการเจรจาก่อนจบสัมปทานเช่นกัน  ในกรณีช่อง 3 และ อสมท ได้หารือกันมาหลายรอบ และยังอยู่ในกระบวนการหารือกันต่อไป ซึ่งกองทัพบกและช่อง7 ถือเป็นตัวอย่างของการหารือ ที่จะนำไปใช้กับช่อง 3 และ อสมท

"กระบวนการหารือเพื่อมองประโยชน์ส่วนรวม ดีกว่าการบังคับขู่เข็ญให้ยุติก่อนเวลา ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ วันนี้มองว่าทุกคนให้ความร่วมมือ เพราะเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน"

ทั้งนี้ การยุติการออกอากาศทีวีอนาล็อกเป็นคนละประเด็นกับสัญญาสัมปทาน ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  แม้จะมีการยุติระบทีวีอนาล็อก แต่ผลประโยชน์ผูกพันกับคู่สัญญายังอยู่เหมือนเดิมจนสิ้นสุดสัมปทาน  ซึ่งการยุติออกอากาศทีวีอนาล็อกจะทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการส่งสัญญาณที่มีผู้ชมเหลืออยู่ไม่มาก ขณะที่โครงข่ายส่งสัญญาณทีวีดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศเช่นเดียวกับทีวีอนาล็อก 

“การยุติทีวีอนาล็อกก่อนสัญญาสัมปทาน จะทำให้สามารถใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่สาธารณะ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์จากการใช้งานคลื่นความถี่” 

ปัจจุบันคลื่นความถี่ทีวีอนาล็อกอยู่ในย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถนำไปใช้งานในกิจการอื่นๆ รวมทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่