สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ราคายางแผ่นดิบ 70.38 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน 74.25 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.21 บาท/กก. และ 0.76 บาท/กก.

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 70.38 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 74.25 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.21 บาท/กก. และ 0.76 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีแรงหนุนจากเงินเยนและเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าลงประกอบกับอุปทานยางที่ยังคงออกสู่ตลาดน้อยขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศเช่าซื้อหรือส่งมอบ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐยังเป็นปัจจัยกดดันให้ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในขอบจำกัด


ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560


ยางแผ่นดิบ                                                      70.38 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันชั้น 3                                           74.25 บาท/กก.
น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35%                63.00 บาท/กก.
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน                                 49.50 บาท/กก.ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร