ปตท.แจ้งปิดซ่อมบำรุงแหล่งภูฮ่อม 2 วัน

ปตท.แจ้งปิดซ่อมบำรุงแหล่งภูฮ่อม 2 วัน

ปตท. เผยผู้ผลิตปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี เร่งด่วน 2 วัน ส่งผลก๊าซให้ไปจากระบบ 144 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี ตรวจพบการชำรุดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน มีผลให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อมต้องหยุดจ่ายก๊าซฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 2 วัน ส่งผลให้ก๊าซฯ หายไปจากระบบประมาณ 144 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยเป็นก๊าซฯที่จัดส่งเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าน้ำพอง และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งจ่ายก๊าซเอ็นจีวีให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร และ อุดรธานี ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภูมิภาครวมประมาณ 255 ตันต่อวัน

ทั้งนี้ ปตท. ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และได้ประสานงานเตรียมความพร้อมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ล่วงหน้า โดยเพิ่มการเรียกรับก๊าซฯ จากผู้ผลิตก๊าซฯ ในอ่าวไทย และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันออกเป็นการทดแทน จึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ในส่วนของสถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ได้เตรียมการจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลางไปทดแทนให้ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ด้วยการขนส่งที่มีระยะทางไกลขึ้น อาจส่งผลให้มีปริมาณก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่น้อยกว่าปกติในบางช่วงเวลา และ ปตท. จำเป็นต้องปิดสถานีบริการเอ็นจีวีแนวท่อ ปตท. น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว

"การปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติครั้งนี้ มีระยะเวลาเพียง 2 วัน ปตท. และผู้ผลิตก๊าซฯ แหล่งสินภูฮ่อมได้วางแผนการปิดซ่อมบำรุงในช่วงวันหยุดยาว เพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทุกภาคส่วนน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ปตท. ขอให้ผู้ใช้รถโปรดวางแผนการใช้เอ็นจีวีในช่วงดังกล่าวและขอความร่วมมือผู้ใช้รถเชื้อเพลิง 2 ระบบ (น้ำมันหรือก๊าซเอ็นจีวี) โปรดเลือกใช้น้ำมันทดแทน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทรศัพท์ 1365 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง" นายนพดล กล่าว