'อินฟลูเอนเซอร์'กุญแจสื่อสารผู้บริโภคออนไลน์

'อินฟลูเอนเซอร์'กุญแจสื่อสารผู้บริโภคออนไลน์

กันตาร์ ทีเอ็นเอส เผยผู้บริโภคหนีโฆษณาออนไลน์รูปแบบดั้งเดิม ชี้"อินฟลูเอนเซอร์" กุญแจสำคัญเข้าถึงผู้บริโภคออนไลน์

‘กันตาร์ ทีเอ็นเอส’ สำรวจผู้บริโภคออนไลน์ โครงการ “คอนเนคเต็ด ไลฟ์”(Connected Life) ซึ่งเป็นการวิจัยชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมดิจิทัลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 70,000 คนกว่า 57 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

พบว่าผู้มีอิทธิพลทางความคิดหรือ “อินฟลูเอนเซอร์” ผู้มีชื่อเสียงรวมถึงดารานักแสดง คือกุญแจสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี หรือร้อยละ 48% ตอบว่าเชื่อในสิ่งที่ผู้อื่นกล่าวเกี่ยวกับแบรนด์ในโลกออนไลน์มากกว่าข้อมูลที่มาจากแหล่งทางการ เช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของแบรนด์ รวมถึงโฆษณาทางทีวี

อีกทั้งอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลทางความคิดกับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากคนรุ่นใหม่มักจะเชื่อบล็อกเกอร์และบุคคลรอบข้างมากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบรนด์โดยตรง
ในขณะที่ “เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์” ของคนรุ่นก่อนยังคงเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดและครอบครัวอย่างไรก็ตาม คนรุ่นก่อนอาจหันมาหาแรงบันดาลใจและข้อมูลจากอินฟลูเอนเซอร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียในไม่ช้า

สำหรับโครงการ “คอนเนคเต็ด ไลฟ์”(Connected Life) เป็นการวิจัยชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมดิจิทัลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 70,000 คนกว่า 57 ประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อศึกษาผลของการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้คนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่นักการตลาดเผชิญในปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการได้ค้นคว้าข้อมูลของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ เนื้อหา และการค้าขายโดยละเอียด เพื่อให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการรักษากลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้สึกมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มคนที่มีความสำคัญ โดยโครงการได้ดำเนินการศึกษาวิจัยตลาดระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2559