เชื่อโครงการบ้านประชารัฐ ดันภาคอสังหาฯคึกคัก

เชื่อโครงการบ้านประชารัฐ ดันภาคอสังหาฯคึกคัก

"นายกสมาคมอาคารชุดไทย" เชื่อโครงการบ้านประชารัฐช่วยกระตุ้นภาคอสังหาฯ คึกคัก คาดอสังหาฯปีนี้ขยายตัว 5%

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย คาดว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยปีนี้จะขยายตัว ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 350,000 – 360,000 ล้านบาท ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 2 เดือนแรกเติบโตค่อนข้างดีขานรับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และการเร่งโอนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการจดจำนองก่อนสิ้นสุดมาตรการวันที่ 28 เมษายน 2559

ด้านโครงการบ้านประชารัฐ มองว่ามีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 10 ส่วนหนึ่งมาจากการขยายฐานผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ที่มีการปรับสัดส่วนหนี้ต่อรายได้ของผู้กู้ จากเดิมไม่เกินร้อยละ 33 ของรายได้ เป็นไม่เกินร้อยละ 50 – 80 ของรายได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้กู้สามารถกู้ได้ง่ายขึ้น และมั่นใจว่าความเสี่ยงของสินเชื่อจะไม่เพิ่มขึ้น เพราะธนาคารผู้ปล่อยกู้มีเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเข้มงวดอยู่แล้ว

สำหรับโครงการบ้านประชารัฐล็อตแรกจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 หน่วยทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนใกล้เคียงกัน ซึ่งภาคเอกชนจะรับภาระประมาณร้อยละ 5 ประกอบด้วย การลดราคาที่อยู่อาศัยอย่างน้อยร้อยละ 2 ค่าส่วนกลางอย่างน้อย 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 1 ของราคาบ้าน และรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองให้กับผู้ซื้อร้อยละ 1 ของราคาที่อยู่อาศัย

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบ้านประชารัฐ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินโครงการได้ทันที โดยที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกร้อยละ 0 ทำให้ผู้มีรายได้น้อยผ่อนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน ส่วนที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 700,000 – 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก ดอกเบี้ยร้อยละ 3 และปีที่ 4 – 6 ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถกู้ได้ทั้งการเช่าซื้อหรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์