Corporate News (29 ธ.ค.58)

Corporate News (29 ธ.ค.58)

SCN ซื้อ, GL ซื้อ, MEGA ซื้อ

SCN    ซื้อ    Consensus 10.60 บาท

SCN : นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา เลขานุการบริษัท สแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ขณะนี้บริษัท สยามวาสโก จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท วรปภา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการและบริหารสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของปตท.จากผู้ถือหุ้นของบริษัท วรปภา จำกัด โดยมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท จำนวน 72,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 31.50 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท วรปภา จำกัด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท วรปภา จำกัด ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มจำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัทอีก 1 สถานี รวมเป็นทั้งหมด 4 สถานี และเพิ่มยอดขายอีก 30,000 กิโลกรัมต่อวันจากประมาณ 125,000 กิโลกรัมต่อวัน รวมเป็น 155,000 กิโลกรัมต่อวันทันที (นับรวมบริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด ที่บริษัทได้ทำการซื้อกิจการในเดือน ธ.ค. 2558) (ข่าวหุ้น)


GL   ซื้อ    Consensus 23.00 บาท

GL : นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหลังจาก J TRUST กลุ่มการเงินประเทศญี่ปุ่นได้ลงทุนในหุ้น GL ฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผนึกกำลังรุกตลาดเช่าซ้อและกิจการการเงินรูปแบบอื่นในประเทศอินโดนีเซียและตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงยังสามารถสนับสนุนให้ GL พัฒนาธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจการเงินด้านอื่นๆในตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังมีการเติบโตมากขึ้น การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ ทาง GL แจ้งว่าแม้การแปลงสภาพหุ้นกู้ของกลุ่ม J TRUST อาจทำให้เกิด Dilution จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรต่อหุ้นจะไม่ลดลง เพราะธุรกิจใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย จะสามารถสร้างผลกำไรมากยิ่งขึ้นและทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย (ข่าวหุ้น)

MEGA   ซื้อ   ราคาพื้นฐาน 20.50 บาท

MEGA : นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เผยว่าในปี 2559 ตั้งเป้าทำรายได้เติบโตขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งการเติบโตจะมาจากออกผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิมที่มีโอกาสขายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและบำรุง โดยในปี 2559 บริษัทใช้งบลงทุนในการซื้อที่ดินและสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่พม่าและใช้งบลงทุนประมาณ 350-400 ล้านบาท คาดใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี และมีการลงทุนสร้างศูนย์สุขภาพใหม่ที่เกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพ ใช้งบลงทุน 90 ล้านบาท คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 โดยแหล่งเงินทุนมาจากเงินที่ได้รับในการขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (ข่าวหุ้น)

ABC : นายจิรภัทร วีรชทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ดินกว่า 30 ปี ทำให้มองเห็นศักยภาพและโอกาสในการลงทุนทั้งในที่ดินและอาคารเพื่อนำมาปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกจำนวนมาก รวมทั้งธุรกิจประมูลที่ดินผ่านระบบ E-Auction ของบริษัทยังสร้างโอกาสให้บริษัทได้เห็นสินทรัพย์ที่อยู่ในหลายทำเลที่นำมาร่วมประมูลทุกๆ 3 เดือน ซึ่งบริษัทสามารถเข้าไปซื้อหรือควบรวมกิจการในโครงการได้ จึงมั่นใจว่าปี 2559 จะปิดดีลควบรมกิจการไม่น้อยกว่า 10 โครงการ มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 64.53 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน (Private Placement) เพื่อนำเงินไปใช้ในการซื้อกิจการคอนโดมิเนียม โครงการออคิด วิลล์ ในซอยสุขุมวิท 39 คาดว่าหลังปรับปรุงจะสามารถขายโครการได้เป็นมูลค่า 2,500 ล้านบาท และจะทำให้บริษัท เอบีซี กลับมาเทิร์นอะราวด์ โตแบบก้าวกระโดดและมีกำไรสูง (ข่าวหุ้น)