พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย 326 ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย 326 ลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 326 ลบ. รายย่อยขาย 898 ลบ. สถาบันซื้อ 1.1 พันลบ. บัญชีบล.ซื้อ 110 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 2,900.80 1,785.97 1,114.84

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,772.60 1,662.42 110.18

นักลงทุนต่างชาติ 1,194.49 1,520.55 -326.06

นักลงทุนทั่วไป 10,786.99 11,685.95 -898.96

มูลค่าการซื้อขาย 16,654.88 ล้านบาท