SF - ซื้อ

SF - ซื้อ

คาดกำไร 4Q14 ก้าวกระโดดและต่อเนื่องใน 2015

ประเด็นการลงทุน

เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 10.60 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลง) โดยปัจจัยหนุนราคาหุ้นในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าจะมาจาก 1.) กำไร 4Q14 ที่แนวโน้มเติบโตโดดเด่น 192 ล้านบาท (+68%YoY, +20%QoQ) 2.) เราคาดว่าบริษัทยังคงจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น (stock dividend) ในอัตราเดิมที่ 8:1 ซึ่งในอดีตราคาหุ้น SF สามารถกลับขึ้นไประดับราคาก่อน XD ได้ภายใน 1 เดือนตลอด 3 ปีที่จ่าย stock dividend คาดหนุน wealth ผู้ถือหุ้นมากขึ้นอีก 12% ในการปันผลครั้งนี้ ซึ่งระดับราคาหุ้นปัจจุบันที่ PE เพียง 10.7x (เทียบกับกลุ่มที่ 20x) เป็นระดับราคาที่ถูกในการเข้าซื้อ โดยมองว่าราคาหุ้นยังไม่ได้ price-in กำไรที่แนวโน้มก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตพื้นที่เช่าจากการเปิดโครงการใหม่ที่จะประกาศ เร็วๆนี้

กำไร 4Q14 เติบโตโดดเด่น

เรามีความมั่นใจต่อประมาณการกำไรปี 2014 ของเราที่ 678 ล้านบาท +32% YoY และหาก ไม่นับรวมการปรับลดมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเราคาดราว 175 ล้านบาท กำไรหลักของ SF อยู่ที่ 853 ล้านบาท +28% YoY และประมาณการกำไรของเรายังคงมี upside หากส่วนแบ่งกำไรจาก Mega bangna มากกว่าคาด

เราคาดกำไร 4Q14 ที่ 192 ล้านบาท (+68%YoY, +20%QoQ) โดยปัจจัยหนุนกำไรให้เติบโตสูง YoY ยังคงมาจากส่วนแบ่งกำไรจาก Mega bangna ซึ่งเราคาดราว 131 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ (+57%YoY, 4%QoQ) และแนวโน้ม Occupancy rate (อัตราการเข้าเช่า) ที่สามารถยืนได้ในในระดับ 96% ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพื้นที่เช่าของบริษัท

ปัจจัยหนุนการเติบโตปี 2015

แนวโน้มการเข้าเช่าพื้นที่ ซึ่งดีขึ้นตลอดช่วง 2014 จะยังคงดีต่อเนื่องไปถึงปี 2015 โดยที่บริษัทสามารถหาผู้เช่าเข้ามาเติมเต็มพื้นที่ว่างได้อย่างต่อเนื่อง และ Occupancy rate มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอดจาก 93% ในปี 2013 มาเป็น 96% ในปี 2014 และคาดบริษัทสามารถหาผุ้เช่ามาเพิ่มเติม หนุน Occupancy rate สูงระดับ 98% เหมือนในอดีต

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของส่วนแบ่งกำไร Mega bangna เนื่องจากห้างได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง บริษัทจึงมีแนวโน้มที่จะหารายได้เพิ่มจากพื้นที่เช่าประเภท non-leasing (พื้นที่ทางเดิน ป้ายโฆษณา ฯลฯ) โดยที่บริษัทมองแนวโน้มการเติบโตของส่วนแบ่งกำไรในระดับ 20%-25% อย่างไรก็ดีเราใช้สมมติฐานเชิงอนุรักษ์นิยมการเติบโตในระดับ 14% ในประมาณการของเรา ซึ่ง Sensitivity analysis ชี้ว่า การเติบโตของส่วนแบ่งกำไรในระดับ 20%-25% ตามเป้าหมายของบริษัท กำไรสุทธิและราคาเป้าหมายจะปรับเพิ่มราว 3%-5% ตามลำดับ

คาดมีหุ้นปันผล หนุน wealth ผู้ถือหุ้น

คาดในปีนี้ SF ยังคงจ่ายปันผลเป็นหุ้น (Stock dividend) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เหมื่อนเช่น 3 ปี ที่ผ่านมา โดยเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการจ่าย stock dividend ของ SF เนื่องจาก ในอดีตราคาหุ้นสามารถกลับขึ้นไปในบริเวณราคาก่อน XD ได้ภายใน 1 เดือน หลังจาก XD ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา หนุนให้ผู้ถือหุ้นมี wealth เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการจ่าย stock dividend โดยเฉลี่ยในอัตรา 12%