KKP - ถือ

KKP - ถือ

ฟื้นตัวตามลำดับ

ประเด็นการลงทุน

เรายังคงประมาณการกำไรปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.5 พันล้านบาท สูงขึ้น 33% YoY (หลังจากที่หดตัวลง 40% เมื่อปีที่ผ่านมา) สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อจะค่อยๆฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ปัจจัยหลักที่หนนุนกำไร ได้แก่ การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯที่ลดลงและขาดทุนที่ลดลงจากการขายรถยนต์ที่ยึดมา รวมถึงสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อบรรษัทมีการเติบโต KKP ในปัจจุบันซื้อขายกันด้วย PBV ณ สิ้นปี 2558 ถูกที่ 0.9เท่า (ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาว) ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5% สำหรับปี 2558 และ 5.5% สำหรับปี 2559 ดังนั้นเราจะยังคงคำแนะนำ ถือ KKP จากประเด็นเป็นหุ้นปันผล

เป้าสินเชื่อปี 2558 โต 6% หนุนโดยสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อบรรษัท

ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อไว้ที่ 6% หลังจากที่หดตัวลง 3.4% ในปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อธุรกิจพาณิชย์ขยายตัว 10-15% (หลังจากที่ปรับตัวลดลง 2.7% ในปี 2557) และสินเชื่อรายย่อยที่คาดว่าจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย (ลดลง 7.3% ในปี 2557) KKP คาดส่วนต่างสินเชื่อปี 2558 ที่ 3.9% ทรงตัว YoY

เราปรับลดประมาณการเติบโตสินเชื่อปี 2558 ลงจาก 9% เป็น 6% จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตาม เราได้ปรับเพิ่มประมาณการส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปี 2558 ขึ้นจากเดิม 3.6% เป็น 3.75% เนื่องจากธนาคารสามารถบริหารจัดการต้นทุนการกู้ยืมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับสมมติฐานส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นของเรานั้นจะสามารถชดเชยผลกระทบจากประมาณการสินเชื่อที่ลลดลงได้บาง ดังนั้น เรายังคงประมาณการกำไรปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลง

มีโอกาสที่จะปรับลดการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯปี 2558 ลงเป็นอย่างมาก YoY

KKP แจ้งในที่ประชุมนักวิเคราะห์ว่าการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯได้แตะจุดสูงสูดแล้วในปี 2557 แล้วจะหดตัวลงในปี 2558 ให้สังเกตว่า KKP ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯปี 2557 ที่ 3.2 พันล้านบาท ซึ่งรวมถึงการด้อยค่าของรถยนต์จากสินเชื่อเช่าซื้อร่วม 2 พันล้านบาท โดย 45% ของสินเชื่อเช่าซื้อเป็นรถยนต์มือสอง เราตั้งสมมติฐานการกันสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯปี 2558 ในปัจจุบันไว้ที่ 2.4 พันล้านบาท และหากธนาคารมีแผนการเพิ่มอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็น 100% .ใกล้เคียงอุตสาหกรรม จากปัจจุบันที่ 82% อาจทำให้ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญฯสูงกว่าที่เราคาดการไว้ปีนี้อีก 10% อย่างไรก็ตามผู้บริหารพอใจกับระดับอัตราสำรองฯต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว

ธนาคารโฮลดิ้งตั้งเป้าสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมต่ำกว่า 5.6% ณ สิ้นปี 2558 ทรงตัว YoY KKP อาจจะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ถ้าหากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง

ถ้าหากเศรษฐิกิจปรับตัวดีขึ้น ยอดขายสินทารัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะหนุนอัพไซด์กำไร

ผู้บริการกล่าวว่ายอดขายสินเทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปี 2557 จะลดลงเหลือ 2.1 พันล้านบาทจาก 2.8 พันล้านบาทในปี 2556 โดย KKP บันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวในปีที่แล้วที่ 770 ล้านบาท เราคาดยอดขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็น 2 พันล้านบาทในปี 2558 และกำไรจะลดลงเป็น 350 ล้านบาท ถ้าหาก KKP ได้กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงกว่าที่เราประมาณการไว้ จะส่งผลให้มีอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรปี 2558 โดย KKP มีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รอการขายรวม ณ สิ้นปี 2557 ที่ 4 พันล้านบาท และธนาคารตั้งใจที่จะขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้หมดใน 2 ปี