สบน.เผยบอนด์'สุขกันเถอะเรา'ขายฝืดแค่5หมื่นล.

สบน.เผยบอนด์'สุขกันเถอะเรา'ขายฝืดแค่5หมื่นล.

"สบน." เผยจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" วงเงิน 1 แสนล้านบาท ได้แค่ 5 หมื่นล้านบาท

แบ่งเป็นกระทรวงการคลัง 1.2 หมื่นล้านบาท ธ.ก.ส. 3.8 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยวงเงินซื้อต่อรายที่ 2 ล้านบาท ผู้อำนวยการสบน.ชี้เป็นจำนวนเงินที่สูง เพราะเดิมจำนวนพันธบัตรออมทรัพย์จะอยู่หลักพันล้านบาทต่อครั้งเท่านั้น

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยยอดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเราวงเงิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งปิดจำหน่ายไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (23 ม.ค.) ว่ามียอดจำหน่ายรวม 50,050 ล้านบาท แบ่งเป็นจำหน่ายผ่านพันธบัตรออมทรัพย์ เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงการคลัง จำนวนรวม 12,142 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 37,908 ล้านบาท

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าว มีจำนวนรายผู้เข้าซื้อ หรือผู้ออมจำนวน 25,218 ราย แบ่งเป็นการเข้าซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณของกระทรวงการคลังจำนวน 5,025 ราย เฉลี่ยวงเงินต่อรายจำนวน 2,416,318 บาท ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. มีผู้เข้าซื้อจำนวน 20,193 ราย เฉลี่ยวงเงินต่อรายจำนวน 1,877,298 บาท รวมวงเงินเฉลี่ยต่อรายของทั้งสองแห่งจำนวน 1,984,705 บาท

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ผลจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากที่ผ่านมา การออกพันธบัตรออมทรัพย์ของสบน.ก็อยู่หลักพันล้านบาทต่อครั้งเท่านั้น ส่วนที่ตั้งวงเงินไว้สูงถึง 1 แสนล้านบาท เพราะนโยบายต้องการให้ผู้ออมได้มีการออมเงินในระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สำหรับวงเงินที่เหลือนั้น สบน.มีช่องทางในการระดมเงินจากแหล่งต่างๆ โดยในส่วนการชดเชยผลขาดดุลงบประมาณ สบน.จะหาแหล่งเงินจากตลาดตราสารหนี้ ซึ่งมีเครื่องมือที่หลากหลาย

ในส่วนของธ.ก.ส.ซึ่งเดิมต้องการกู้เงินมาใช้หนี้เงินกู้ระยะสั้นในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลจากสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณนี้ เมื่อไม่สามารถระดมเงินได้ตามจำนวน 50,000 ล้านบาท ก็จะใช้วิธีการต่ออายุหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่อไป

นายกฤษฎา กล่าวด้วยว่า ผลดีการออกพันธบัตร ธ.ก.ส. รอบนี้ คือ ธ.ก.ส. ได้รับลูกค้าเงินฝากรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 2 หมื่นราย ซึ่งถือเป็นการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ และที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ไม่เคยออกพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ ธ.ก.ส.มีเครื่องมือใหม่ๆ ในการระดมเงินในอนาคต

"เรทติ้งของ ธ.ก.ส. อยู่ในระดับ AAA ซึ่งจะสามารถระดมเงินได้ด้วยตัวเอง เมื่อไม่สามารถจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าวได้หมด ธ.ก.ส.ก็สามารถต่ออายุหนี้เงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณนี้ ซึ่งทางสถาบันการเงิน ก็ยินดีต่ออายุให้อยู่แล้ว" นายกฤษฎา กล่าว

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเรา ของกระทรวงการคลังนั้น มีอายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดยปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี และ ปีที่ 8-10 อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี

ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นสุขกันเถอะเราของธ.ก.ส.นั้น มีอายุ 5 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี ทั้งสองรุ่น เปิดขายระหว่างวันที่ 12-23 ม.ค.ที่ผ่านมา