ไทยหนุนเกาหลีใต้ทำเอฟทีเอ

ไทยหนุนเกาหลีใต้ทำเอฟทีเอ

"สีหศักดิ์"หารือรมว.ต่างประเทศเกาหลีใต้ หนุนทำเอฟทีเอ ร่วมกันขยายเศรษฐกิจ เผยมีส่วนร่วมจัดการบริหารน้ำ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนรมว.ต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค. ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

โดยนายสีหศักดิ์ เปิดเผยภายหลังหารือทวิภาคีกับยุน บยอง เซ รมว.ต่างประเทศเกาหลีใต้ ว่า จะมีการประชุมสมัยพิเศษไทย-เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. นี้ และหากเป็นไปได้อยากให้มีการประกาศจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-เกาหลีใต้ ก่อนการประชุมดังกล่าว แต่เรื่องนี้ต้องหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อน

นอกจากนี้ เกาหลีใต้ได้เน้นเป็นพิเศษถึงความประสงค์ให้เอกชนของเกาหลีใต้ที่มีศักยภาพ ได้มีส่วนร่วมในเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำ อาทิ เค วอเตอร์ ซึ่งทางเกาหลีใต้ทราบว่าคสช.กำลังทบทวนรายละเอียดของโครงการดังกล่าว จึงคาดหวังว่าน่าจะได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วม และทบทวนเรื่องนี้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

นายสีหศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในการหารือได้มีการยกเรื่องการค้า และสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะไก่สดแช่งแข็งของไทย ซึ่งถูกเกาหลีใต้สั่งห้ามนำเข้าตั้งแต่ไทยได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว เห็นได้จากสหภาพุโรป (อียู) และญี่ปุ่น ได้กลับมานำเข้าสินค้าดังกล่าวแล้ว ขณะที่เกาหลีใต้ระบุว่ากำลังอยู่ระในหว่างดำเนินการ ส่วนตัวจึงขอให้ช่วยเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย

หลังจากเกลาหลีใต้และไทยมีการยกเว้นการตรวจลงตรา เพื่อส่งเสริมนักทักเที่ยวสองประเทศให้มากขึ้น แต่ยังพบปัญหาเรื่องวีซ่ารันเนอร์ ด้วยการใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพ ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง โดยไทยจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.นี้ ขณะที่เกาหลีใต้กังวลอาจกระทบต่อคนเกาหลี จึงขอให้ทางไทยผ่อนปรนกฎหมายดังกล่าวด้วย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวยังได้หยิบยกเรื่องคนไทยถูกทางการเกาหลีใต้ปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 60-70% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา จึงอยากให้เกาหลีใต้ประสานงานกับสถานทูตไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้เหตุผลในการปฏิเสธ ว่าเพ็งเล็งในเรื่องอะไร เพื่อฝ่ายไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบ และช่วยแก้ไขปัญหานี้