SINGLE STOCK FUTURES_280757

SINGLE STOCK FUTURES_280757

คำแนะนำ - open long

• จากสัญญาณทางเทคนิค ราคาฟืนตัวขึ้นมาในแนวรูปแบบ BULLISH FLAG โดยมีแนวรับขาขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วัน รองรับอยู่ + ค่าสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวก ทำให้ราคาแนวโน้มขึ้นต่อตามรูปแบบ

สรุป

แนะนำเปิดสถานะซื้อ(long) ที่แนวรับ 5.40-5.50 เพื่อทำกำไรช่วงขึ้นที่ 5.90-6.00 หรือสูงกว่า และให้ตัดขาดทุนหากราคาลงมาตํ่ากว่า 5.30