พาณิชย์เผยส่งออกพ.ค.ติดลบ2.14%

พาณิชย์เผยส่งออกพ.ค.ติดลบ2.14%

"นันทวัลย์"อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยส่งออกพ.ค.มีมูลค่า 19,401 ล้านดอลลาร์ ติดลบ2.14 %

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนพ.ค.ว่าการส่งออกเดือนพ.ค.มีมูลค่าทั้งสิ้น 19,401 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.14 % ขณะที่มูลค่าการส่งออกช่วง 5 เดือนแรกของปีนนี้(ม.ค.-พ.ค.)มีมูลค่าทั้งสิ้น 92,862 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.22 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่การนำเข้าเดือนพ.ค.มีมูลค่า 20,210 ล้านดอลลาร์ ลดลง 9.32 % ขณะที่การนำเข้าในช่วง 5 เดือนมีมูลค่า 94,418 ล้านดอลลาร์ ลดลง 14 % ส่งผลให้ขาดดุลการค้าเดือนพ.ค.808.8 ล้านดอลลาร์ ส่วนการขาดดุลการค้าช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 1,556 ล้านดอลล์

กระทรวงพาณิชย์ได้วางเป้าหมายการส่งออกทั้งปีในปีนี้ไว้ที่อัตราขยายตัวเพิ่ม 3.5 %